Upcoming Courses

Showing 94 result

course image
Service Robots & IoT
มาตรฐานการทดสอบหุ่นยนต์บริการ(Service robot) ด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC Testing)

เรียนรู้ เข้าใจมาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic compatibility: EMC) หุ่นยนต์บริการและผลิตภัณฑ์ Iot ที่มีชิ้นส่วนรับ-ส่งสัญญาณคลื่อนความถี่ Wi-Fi  Bluetooth RFID  5G IoTฯ ที่จะรับรองว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะไม่สร้างหรือส่งผลต่อการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะช่วยทำให้อุตสาหกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทดสอบและการขอการรับรองตามมาตรฐานเพื่อการส่งออกได้

course image
Digital Technology
Essential AI in Action for Everyone

     

  เนื่องด้วยปัจจุบันการทำธุรกิจใดๆล้วนมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งหมดการทำงานกับData และ AIมีความสำคัญมากกว่าแต่ก่อนและงานบางงานต้องการตัดสินใจรวดเร็วด้วยตัวเองหากมัวแต่รอข้อมูลจากโปรแกรมเมอร์ก็อาจไม่ทันการและ สูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้คู่แข่งที่ตัดสินใจเร็วกว่าและแม่นยำกว่าด้วยข้อมูลจาก Big Dataได้และการมาของAIทำให้การทำงานหลายอย่างง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้น เปรียบเสมือนมีผู้ช่วยอยู่ข้างกายตลอด 24ชั่วโมง ทำยังไงจึงจะนำมาช่วยได้เต็มประสิทธิภาพและผ่อนแรงงานหลักของเราได้มากที่สุดเพิ่มโอกาสในการทำงานในระดับสูงได้ง่ายขึ้น จึงเป็นที่มาของหลักสูตรนี้

course image
Software Testing
ATDD with Robot Framework

หลักสูตรเหนือระดับ กระชับเวลาการทดสอบซอฟต์แวรด้วย Robot Framework ที่จะทำให้ Acceptance Testing และ ATDD (Acceptance Test-Driven Development) เป็นเรื่องง่าย ใช้เวลาน้อยยิ่งกว่าปลอกกล้วยเข้าปาก

course image
Service Robots & IoT
มาตรฐานการทดสอบด้านความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ (Products Safety)

เรียนรู้ เข้าใจด้านมาตรฐานด้านความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ และการทดสอบตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ (Products Safety) มาตรฐานและการทดสอบแบตเตอรี่ การเลือก วัสดุและแนวทางแก้ไขผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัย เบื้องต้น สาธิตการทดสอบด้านความปลอดภัย และ แบตเตอรี่ ที่จะช่วยทำให้อุตสาหกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทดสอบและการขอการรับรองตามมาตรฐานเพื่อการส่งออกได้

course image
Internet of ThingsService Robots & IoT
มาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ IoT

เรียนรู้ การจำแนกประเภท มาตรฐาน และการทดสอบผลิตภัณฑ์ IoT (Internet of Things) ตามมาตรฐานในประเทศไทย และมาตรฐานสากล ที่จะช่วยทำให้อุตสาหกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทดสอบและการขอการรับรองตามมาตรฐานเพื่อการส่งออกได้

course image
Service Robots & IoT
Coaching and Facilitating Skills for Quality Specialist/Auditor/Consultant

เสริมทักษะการเป็นพี่เลี้ยง เปลี่ยนตัวคุณ! สู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา การทดสอบและการทำมาตรฐาน Service Robot & IoT ต่อไป สอนและโค้ช พร้อมพาปรับและออกแบบกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทักษะสำคัญที่ Team Leader ต้องมีเพื่อดูแลทีมให้มีคุณภาพเพื่อคุณภาพผลิตภัณฑ์

course image
SOFTWARE QUALITY : SOFT SKILLSManagement Skills
Design Thinking Lean Your Process

เรียนรู้การปรับและออกแบบกระบวนการทำงานพัฒนาซอฟต์แวร์ผสมผสานหลักการ Design Thinking ที่จะช่วยให้เข้าใจผู้ใช้งานและสถานการณ์มากขึ้น วิธีการแบบ Lean จะทำให้กระบวนพัฒนาคล่องตัวขึ้นอย่างมีคุณภาพ เวิร์คชอปการทำ Design Thinking ในรูปแบบ Lean Process สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิธีการทำงานจริง

course image
BITCOIN, BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY
ปฏิบัติการการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนบล๊อกเชน (Blockchain Application Development Laboratory)

 ในช่วงเวลา 3 วันของการอบรม แต่ละวันเราจะสร้างบล๊อกเชนแอพพลิเคชั่นอย่างน้อยหนึ่งตัว ดังนั้นเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม เราจะสร้างบล๊อกเชนแอพคนละ 3 ตัวเป็นอย่างต่ำ

หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการผลิต DApp (Decentralized Application) ที่มีความปลอดภัยและใช้งานได้ง่าย สามารถดึงดูดผู้ใช้งานเข้าสู่เทคโนโลยี blockchain ได้มากขึ้น