</DEESchool >

ก้าวสู่อาชีพเทคโนโลยีดิจิตอล

ด้วยหลักสูตรอบรมเข้มข้น

ไม่ต้องมีพื้นฐาน ขอแค่มีความมุ่งมั่น

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของวงการ
ไม่ใช่แค่เรียนจบ แต่ทำงานได้จริง ต่อยอดได้

อบรมพร้อมทำโปรเจคไปด้วย เรียนจบมี Portfolio
แถมคลิปการอบรม ทบทวนได้ตลอดชีวิต

เฉพาะผู้ที่ต้องการหางาน เรามีกลไกการจ้างงาน
เพียงเข้าร่วมกิจกรรม > ได้งาน > ผ่านโปร รับเลย ทุนสนับสนุน 15,000 บาท*

หลักสูตรสร้างอาชีพดิจิทัลของเรา

card image
JUNIOR FRONT-END DEVELOPER:
 • Workshop Online: 108 ชั่วโมง (18 วัน)

 • เรียนเฉพาะวันเสาร์ วันละ 6 ชั่วโมง

 • เวลา: 9.00-16.00 น.

สมัครเรียน

ไม่ต้องมีประสบการณ์ ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน ขอแค่มีความพยายามและความตั้งใจ สามารถเปลี่ยนอาชีพเป็น Front-End Web Developer พร้อมโอกาสสัมภาษณ์งานกับบริษัทเทคชั้นนำ และรับสิทธิ์คืนเงินค่าอบรม* 50% เมื่อผ่านการทดลองงาน

card image
 • Workshop Online: 21 ชั่วโมง (3 วัน)

 • รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 4-6 ก.ค. 66

 • รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 18-20 ก.ค. 66

 • เวลา: 9.00-17.00 น.

สมัครเรียน

เรียนรู้การใช้งานแพลตฟอร์ม Mendix Low Code ช่วยให้การพัฒนาระบบ Application ทำได้เร็วขึ้น โปรแกรมเมอร์เขียนโค้ดน้อยลง งานหนักน้อยลง สื่อสารกับลูกค้าได้ง่ายขึ้น และธุรกิจก็สามารถเผชิญหน้ากับ Technology Disruption ได้ดีขึ้น

card image
 • Workshop Online: 14 ชั่วโมง (2 วัน)

 • รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 25-26 ก.ค. 66

 • เวลา: 9.00-17.00 น.

สมัครเรียน

เรียนรู้การนำ Mendix Low Code ไปใช้งานในโปรเจคขนาดใหญ่ที่ต้องมีทีมงานจำนวนมาก และต่อยอดความรู้ขั้นสูงของแพลตฟอร์ม Mendix

card image
 • Workshop Online: 192 ชั่วโมง (25 วัน)

 • อบรมวันที่ 1,8,20-21,24-28,31 กรกฏาคม,
         1-4,7-11,14-18,21-24 สิงหาคม

 • เวลา: 9.00-17.00 น.

สมัครเรียน

เจาะลึกทุกมุมให้พนักงานใช้ ERP อัพเลเวลสู่ Industry 4.0

card image
 • Workshop Online: 96 ชั่วโมง (16 วัน)

 • Coming Soon

 • เวลา: 9.00-16.00 น.

สมัครเรียน

หลักสูตรเปลี่ยนสายอาชีพมุ่งเน้นให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถทำงานในตำแหน่ง DATA & AI ได้จริง โดยผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
พิเศษ! รับทุนสนับสนุนการศึกษา 15,000 บาท* เมื่อจบหลักสูตรและผ่านการทดลองงาน

. . .

What's DEE School

Digital Education Excellence School (DEE School) เป็นหน่วยการศึกษา ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรสายอาชีพ นำไปสู่การจ้างงานจริง มีการวัดผลการเรียนอย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้จบการศึกษา สามารถทำงานได้ ตรงกับความต้องการของผู้จ้างงานในอุตสาหกรรม โดยเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังว่างงาน ผู้ที่จำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ หรือ ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงานที่ต้องการค่าตอบแทนที่คุ้มค่าเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพสายนี้ และชะลอปัญหาอัตราว่างงานในปัจจุบัน นอกจากนี้ DEE School ยังได้พัฒนาหลักสูตร Soft Skills เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนA comprehensive digital careers training center
with employment supports


. . .
กลไกการจ้างงานของ </DEESchool >

From Zero To Hired

ผ่านกิจกรรม Demo Day & Speed Dating โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนหลักสูตร / สายอาชีพที่สนใจ

STEP 02

ผ่านการอบรมพร้อมทำ Final Project และกิจกรรมให้คำปรึกษา

STEP 03

เตรียม Resume + Portfolio แล้วลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Demo Day & Speed Dating

STEP 04

เข้าร่วม Demo Day & Speed Dating
Demo Day = นำเสนอผลงานต่อบริษัท
Speed Dating = สัมภาษณ์งานโดยตรง

STEP 05

ได้รับการจ้างงานจากบริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรม Demo Day & Speed Dating และผ่านการทดลองงาน (Probation)

STEP 06

กรอกข้อมูลการจ้างงานและเอกสารผ่านแพลตฟอร์ม </DEESchool > จากนั้นรับทุนสนับสนุน 15,000 บาท*

 • หากเข้าร่วมกิจกรรม Demo Day & Speed Dating แล้วยังไม่ได้งาน
  • จากประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม ผู้ผ่านการอบรมที่สามารถตกลงเงื่อนไขและได้รับการจ้างงานภายในกิจกรรมทันทีประมาณ 10% จากจำนวนผู้การอบรมทั้งหมดของรุ่นนั้นๆ โดยทั่วไป ทั้งผู้ผ่านการอบรมและบริษัทจะต้องมีการเจรจาต่อรองเรื่องเงินเดือนและสวัสดิการ ดังนั้นระยะเวลาที่จะได้งานอาจจะยืดออกไปอีก 1-2 เดือน
  • ทั้งนี้หากผู้ผ่านการอบรมยังไม่ได้รับการจ้างงาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรม Demo Day & Speed Dating ครั้งถัดไปได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

OUR PARTNERS

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

Intelligent Systems Laboratory

บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Mendix Academy

บริษัท ไอเซ็ม จำกัด

บริษัท บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด


SUPERB DIGITAL TECHNOLOGY EDUCATION AT DEE SCHOOL DRIVES CAREERS
. . .

Contact US

 • งานส่งเสริมเทคโนโลยี (Technology Enabling Services: TES)
  เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand: SWP)
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  เลขที่ 99/31 หมู่4 อาคารซอฟแวร์พาร์ค ชั้น4
  ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 • 02 583 9992 Ext. 81442-3

 • tes@swpark.or.th