STARTING...

A NEW CAREER JOURNEY

เปลี่ยนอาชีพสู่สายเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมโอกาสสัมภาษณ์งานกับบริษัทเทคชั้นนำ

เกี่ยวกับเรา

What's DEE School

Digital Education Excellence School (DEE School) เป็นหน่วยการศึกษา ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรสายอาชีพ นำไปสู่การจ้างงานจริง มีการวัดผลการเรียนอย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้จบการศึกษา สามารถทำงานได้ ตรงกับความต้องการของผู้จ้างงานในอุตสาหกรรม โดยเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังว่างงาน ผู้ที่จำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ หรือ ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงานที่ต้องการค่าตอบแทนที่คุ้มค่าเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพสายนี้ และชะลอปัญหาอัตราว่างงานในปัจจุบัน นอกจากนี้ DEE School ยังได้พัฒนาหลักสูตร Soft Skills เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนA comprehensive digital careers training center
with employment supports


. . .

FROM ZERO TO HIRED

. . .

หลักสูตรอบรม

หลักสูตรสร้างอาชีพดิจิทัลของเรา

card image
JUNIOR FRONT-END DEVELOPER:
 • Workshop Online: 108 ชั่วโมง (18 วัน)

 • เรียนเฉพาะวันเสาร์ วันละ 6 ชั่วโมง

 • เวลาเรียน 9.00-16.00 น.

สมัครเรียน

ไม่ต้องมีประสบการณ์ ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน ขอแค่มีความพยายามและความตั้งใจ สามารถเปลี่ยนอาชีพเป็น Front-End Web Developer พร้อมโอกาสสัมภาษณ์งานกับบริษัทเทคชั้นนำ และรับสิทธิ์คืนเงินค่าอบรม* 50% เมื่อผ่านการทดลองงาน

. . .

สำหรับผู้ประกอบการ

สำหรับผู้ประกอบการ

RECRUIT YOUR DESIRED TEAM
AT DEE SCHOOL

ผู้ประกอบการที่ต้องการเฟ้นหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพียงท่านลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Demo Day & Speed Dating ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

 • ช่วงเช้า: Project Presentation จากผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาสายอาชีพ เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อม Q&A
 • ช่วงบ่าย: กิจกรรมสัมภาษณ์งานแบบ Exclusive กับผู้ที่ผ่านการอบรมทุกคน (ประมาณ 25-30 คนต่อรุ่น)

. . .

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

ลงทะเบียน

STEP 02

พิจารณาสิทธิประโยชน์
และเงื่อนไข การเข้าร่วมโครงการ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม เข้าร่วมกิจกรรม Demo Day & Speed Dating

STEP 03

เตรียมข้อมูล เพื่อออกบูธ รับสมัครงานในกิจกรรม Demo Day & Speed Dating

STEP 04

ชมการนำเสนอผลงาน ในกิจกรรม Demo Day และสัมภาษณ์งานกับ ผู้จบหลักสูตรในกิจกรรม Speed Dating เพื่อคัดเลือกพนักงาน

STEP 05

ทดลองทำงานเพื่อ บรรจุเป็นพนักงานประจำ

STEP 06

ครบกำหนดทดลองงาน
ผู้ประกอบการชำระค่าธรรมเนียม การจ้างงาน เพื่อสนับสนุน โครงการสร้างอาชีพ เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างยั่งยืน
. . .
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการ

กรณีจ้างงานบุคคลากรที่ผ่านการอบรมจาก DEE School

 • สามารถนำค่าใช้จ่าย "ค่าอบรม" ไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ 200%
  * กับกรมสรรพากร เช่น ค่าอบรมเพื่อพัฒนาสายอาชีพเทคโนโลยีดิจิทัล และค่าอบรมเพื่อ Upskill & Reskill เป็นต้น

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  Reference : เอกสารอ้างอิงจากเว็บไซต์กรมสรรพกร https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/SMEs/infographic/Tax_Incenteves_5.pdf

. . .
ค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม Demo Day & Speed Dating จำนวน 2,000 บาทต่อครั้ง

 • ผู้ประกอบการสามารถเตรียมข้อมูล นำเสนอความน่าสนใจและสวัสดิการของบริษัทเพื่อดึงดูดใจผู้สมัครงาน เนื่องจากการแข่งขันสูงมาก เราแนะนำให้ผู้ประกอบการเตรียมพร้อม
 • ได้รับข้อมูลการสมัครงาน (Resume) ของผู้ผ่านการอบรมที่ต้องการสมัครงาน
 • ราคารวมอาหาร เครื่องดื่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • จำกัดผู้เข้าร่วมไม่เกิน 3 ท่านต่อครั้ง
 • กรณีที่ไม่ได้จ้างงานบุคลากรจากกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมครั้งถัดไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนไม่เกิน 2 ครั้ง ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ชำระค่าธรรมเนียม (พิเศษ เฉพาะปี 2566)

ค่าธรรมเนียมการจ้างงาน เพื่อสนับสนุนค่าอบรมบางส่วนของผู้จบหลักสูตรพัฒนาสายอาชีพเทคโนโลยีดิจิทัล (ขึ้นอยู่กับค่าอบรมของแต่ละสายอาชีพ)

 • ผู้ประกอบการจะชำระเงินสนับสนุนการอบรมในกรณีที่รับสมัครพนักงานผ่านกิจกรรม Demo Day & Speed dating และพนักงาน (ผู้ผ่านการอบรม) ผ่านช่วงทดลองงานเท่านั้น

. . .

พันธมิตร

OUR PARTNERS

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

Intelligent Systems Laboratory


SUPERB DIGITAL TECHNOLOGY EDUCATION AT DEE SCHOOL DRIVES CAREERS
. . .

Contact US

 • งานส่งเสริมเทคโนโลยี (Technology Enabling Services: TES)
  เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand: SWP)
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  เลขที่ 99/31 หมู่4 อาคารซอฟแวร์พาร์ค ชั้น4
  ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 • 02 583 9992 Ext. 81442-3

 • tes@swpark.or.th