All Courses

Showing 125 result

course image
8,000 THB
Project Management
Software Project Estimation Workshop

        จุดเริ่มต้นของความสำเร็จของโครงการซอฟต์แวร์ ก็คือ ความสามารถประมาณขนาดและจำนวนวันที่ใช้ในการพัฒนาโครงการได้อย่างถูกต้อง ซึงขนาดและจำนวนวันที่ต้องการเป็นต้นทุนหลักของโครงการซอฟต์แวร์ หากสิ่งเหล่านี้ประมาณผิดพลาดก็หมายถึงโครงการต้องขาดทุนทันที รากฐานของการประเมินได้อย่างถูกต้องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจลักษณะโดยธรรมชาติของงานซอฟต์แวร์และย่อยงาน (Breakdown) งานอย่างถูกวิธี เข้าใจถึงการประมาณขนาดของงาน จึงนำไปสู่การประมาณความพยายาม (Man-Day) และระยะเวลาที่ต้องใช้อย่างถูกต้อง

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Mr.Visoot Luechaichalermsook

course image
25,000 THB
Management Skills
Software Team Leader Management Training Program
 • Classroom
 • 24 Hours.
 • 6 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar คุณศุทธวรรธน์ ตรีวิทยาภูมิ avatar คุณสุภิดา ลีลามณีพงศ์ avatar คุณวรันต์ มโนสุทธิ avatar คุณอนุชิต จิตภิรมย์

course image
15,000 THB
Software Testing
Software Testing Techniques for User Acceptance and System Integration Testing

Offers an alternative perspective of software testing that bridges the 'testing gap', Builds confidence in those who need to develop UAT and SIT strategies and plans, Develops the skills required to write effective UAT and SIT test specifications and Provides a factual introduction to exploratory testing

 • Online
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Mr.Phil Robinson

course image
12,000 THB
Software Architecture and Design
Solution Architecture Principles and Techniques

Architecture Based Design ใครคิดว่าไม่สำคัญ ปัจจุบันนี้ในหลายๆองค์กร บทบาทของ Solution Architect มีความจำเป็นมาก เนื้องานอาจจะไม่ลงลึกด้านเทคนิคเท่า Software Architect แต่มีหน้าที่รับผิดชอบและสำคัญไม่แพ้กันในองค์กร โดยเฉพาะในมุมของการวิเคราะห์ Requirements จาก Stakeholders ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้ขาด รวมไปถึงต้องวิเคราะห์ด้านธุรกิจด้วย คอร์สร้อนๆเนื้อหาโดนๆสำหรับสาย #solutionarchitect และรวมไปถึงสาย #businessanalyst ด้วย

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Narong Chansoi

course image
35,000 THB
Executive Program
Successful Digital Transformation Program (การปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัลอย่างประสบความสำเร็จ) รุ่นที่ 3/2024

หลักสูตร Successful Digital Transformation นี้ได้นำเสนอทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้อบรม โดยผ่านการบรรยาย และ Workshop เชิงปฏิบัติถึงระดับ Action Plan ที่พร้อมนำไปปรับใช้ในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็น “องค์กรดิจิทัล” หรือ “Digital Enterprise” ได้ทันที


 • Classroom
 • 48 Hours.
 • 8 Days.
 • Fundamental

Instructor :

course image
10,000 THB
AI & Data Technology
Technology Trends and their effects on Digital Transformation for Managements

เทคโนโลยีที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากในปัจจุบัน อาทิ ChatGPT, Adaptive AI, Superapps, Web 3.0, Metaverse, Platform Engineer
เทคโนโลยีเหล่านี้คืออะไร, มีความสำคัญและมีรูปแบบการทำงานอย่างไร, ประโยชน์และผลกระทบของแต่ละเทคโนโลยีส่งผลอย่างไรบ้าง
และแนวทางการประยุกต์ใช้งาน (Use cases) เพื่อกระตุ้นและต่อยอดแนวคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์/บริการ/รูปแบบธุรกิจใหม่ ให้กับหน่วยงานหรือธุรกิจได้อย่างไร

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • General

Instructor :
avatar Dr.Veerasak Krisanapraphan

course image
15,000 THB
Software Testing
Test Case Design

Understanding of different test models and their related test coverage criteria, Ability to apply black-box and glass-box test case design techniques to conventional testing, model-based testing and static analysis of program code and Practical experience

 • Online
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Mr.Phil Robinson

course image
15,000 THB
Software Testing
Testing Requirements

Participants will leave the course with a better understanding of how to capture stakeholder expectations and how their expectations are related to software testing.

 • Online
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Mr.Phil Robinson

course image
0 THB
Digital Marketing
TikTok Marketing for Software Business

ขายซอฟต์แวร์ ผ่าน Tiktok ยังไง ไหนเล่าซิ ! เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคยุค AI รูปแบบและไอเดียการทำคอนเทนต์สำหรับ TikTok กับกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ใช้ได้จริง พร้อม Workshop ระดมความคิด พิชิต Content Idea!

 • Classroom
 • 6 Hours.
 • 1 Days.
 • General

Instructor :
avatar อาจารย์สรยุทธ อังคณานุกิจ

ลงทะเบียนรับข่าวสารงานสัมมนา และหลักสูตรอบรมใหม่ๆ ?