All Courses

Showing 126 result

course image
13,000 THB
AI & Data Technology
Python for Programmers

หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการเรียนรู้ภาษา Python เพื่อพัฒนาโปรแกรมในระดับเชิงธุรกิจ หรือใช้งานในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจำเป็นต้องเข้าใจกลไกของภาษาในระดับลึกซึ้ง และ เทคนิคการเขียนโปรแกรมในแบบภาษา Python ซึ่งมีแนวคิดหลายอย่างต่างจากภาษาอื่น

 • Classroom
 • 24 Hours.
 • 4 Days.
 • Advance

Instructor :
avatar Dr.Werasak Suengtaworn

course image
10,000 THB
CMMI PROFESSIONAL SERIES
Quality Assurance (QA) principles for CMMI v2.0

เตรียมความพร้อมการตรวจสอบกระบวนการคุณภาพสำหรับการพัฒนาและการประเมินซอฟต์แวร์มาตรฐาน CMMI Model V.2.0 พร้อมสามารถประยุกต์ใช้ CMMI Practice Area (PQA) ให้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

 • Classroom
 • 6 Hours.
 • 1 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Dr.Chayakorn Piyabunditkul

course image
13,000 THB
Mobile Application
Rapid Mobile Application Development With React Native

เรียนรู้การพัฒนา Application ที่ใช้ร่วมกับฐานระบบต่างๆได้ (cross-platform) ทั้ง ios / android ด้วย React Native Mobile Framework 

 • Classroom
 • 24 Hours.
 • 4 Days.
 • Intermediate

Instructor :
Ph.D.Dendej Rakrattanatrai

course image
8,000 THB
Project Management
Requirements Analysis and Management

       ในบรรดาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการพัฒนาซอฟต์แวร์ข้อผิดพลาดที่เกิดจากความต้องการเป็นข้อผิดพลาดที่ตรวจพบได้ยากที่สุด และมีใช้ค่าใช้จ่ายสูงในการแก้ไขซอฟต์แวร์ให้ถูกต้อง การวิเคราะห์และจัดการความต้องการจึงเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงป้องกัน และแก้ไขที่ต้นเหตุจึงทำให้ต้นทุนโครงการต่ำลง

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Visoot Luechaichalermsook

course image
16,000 THB
Business Analysis
Requirements Analysis for Business and Systems Analysts

Learn how to identify and describe business rules along with analyze various types of software requirements.

 • Online
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Mr.Phil Robinson

course image
8,000 THB
Project Management
Requirements Change Management

       ในหลักสูตรนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงความต้องการในโครงการ โดยตลอดหลักสูตรวิทยากรจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในทุกขั้นตอน และตัวอย่างเอกสารตั้งแต่เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง ไปจนถึงการส่งมอบงานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Mr.Visoot Luechaichalermsook

course image
8,000 THB
Project Management
Requirements Elicitation Techniques

     สารพัดเทคนิคเพื่อล้วงความต้องการ ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเก็บรวบรวมความต้องการโครงการ การตั้งคำถามในการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมความต้องการอย่างครบถ้วน การวิเคราะห์เอกสาร การสังเกตกิจกรรมของผู้ใช้งานระหว่างปฎิบัติงาน การเลือกตัวอย่างเอกสารเพื่อเป็นตัวแทนข้อมูล และอีกหลายเทคนิค

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Mr.Visoot Luechaichalermsook

course image
8,000 THB
Software TestingProject ManagementBusiness Analysis
Requirements Engineering in Practice Workshop

เรียนรู้การพัฒนาความต้องการ (Requirements Development) และการบริหารจัดการความต้องการ (Requirements Management) ภายใต้โมเดลการพัฒนาทั้งในรูปแบบ Sequence Phases เช่น Waterfall Model หรือ Agile Software Development ด้วย Scrum Framework พร้อมกรณีศึกษาของการปรับประยุกต์ใช้ในโครงการจริง จากประสบการณ์จริง

 • Online
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Mr.Prathan Dansakulcharoenki

course image
8,000 THB
Digital Technology
REST API Programming with Golang

เรียนรู้การพัฒนาระบบด้วย web application ด้วยภาษา Go  เนื่องจากเป็นภาษาที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วใช้ประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังรองรับการทำงานแบบ Currency ได้เป็นอย่างดี ตัวภาษาเองถูกพัฒนาจาก Google ซึ่งเป็นบริษัท IT ที่มีความน่าเชื่อถือทำให้ภาษาได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในหลาย ๆ ประเทศ

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Sommai Krangpanich

ลงทะเบียนรับข่าวสารงานสัมมนา และหลักสูตรอบรมใหม่ๆ ?