All Courses

Showing 130 result

course image
37,000 THB
Professional Certification Program
Blockchain Certified Associate Developer (BCAD) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd

Popularized by Bitcoin and the rise of cryptocurrencies, Blockchain technology as a solution is rapidly gaining awareness among key industries. With it comes a rapidly growing market for blockchain developers capable of ideating solutions and developing/implementing the tech itself.

 • Online
 • 30 Hours.
 • 5 Days.
 • Intermediate

Instructor :

course image
12,000 THB
Digital Technology
BPM and Workflow Application Development

จากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง รวมถึงการปรับตัวของธุรกิจและและรูปแบบการดำเนินชีวิตของทุกคน
ดังนั้น เรามาพิจารณาและทบทวน (Business Process Management : BPM) ของธุรกิจ/องค์กร กันอีกสักครั้ง
เพื่อให้ Business Process และ Workflow สามารถทำงานสอดคล้อง พร้อมทั้งรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคตได้ดี

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
Mr.Pipat Eamsherangkoon

course image
12,000 THB
Internet of Things
Build IoT Server From Raspberry Pi

เรียนจบหลักสูตรนี้ สามารถนำ Raspberry PI มาสร้าง IoT Server ขนาดเล็กได้โดยไม่จำเป็นต้องเช่า Cloud หรือ Server ที่ต้องใช้งบประมาณสูง

 • Classroom
 • 24 Hours.
 • 3 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar อาจารย์ปิยวัฒน์ จอมสถาน

course image
12,000 THB
CMMI PROFESSIONAL SERIES
Building Development Excellence

หลักสูตรต่อเนื่องและขยายผลจากหลักสูตร Foundations of Capability เพื่อ 1)สามารถค้นหาข้อมูลในรูปแบบ CMMI ที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านวิศวกรรมและการ พัฒนา 2)ใช้มุมมอง CMMI Development 2.0 เพื่อประเมิน ปรับปรุง ตลอดจนถึงการรักษาความสามารถและประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนจบรับสิทธิ์การเข้าร่วมเป็น CMMI Appraisal Team Member

 • Classroom
 • 7 Hours.
 • 1 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Ms.Panee Aramruthailert

course image
8,000 THB
Cloud Services
Building Serverless Application with AWS Lambda

ในปัจจุบันการใช้งาน Cloud Computing มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ และการใช้ Cloud Service มีหลาย Layer ตั้งแต่ Infrastructure as a Service ไปจนถึงแนวคิด Serverless ที่ขอเพียงแค่มี Code เพียงอย่างเดียว ไม่จำเป็นต้องติดตั้งหรือดูแล Server และไม่จำเป็นต้องปวดหัวกับการติดตั้ง Database เพื่อจัดเก็บ Data โดยในหลักสูตรนี้เราจะเน้นที่การใช้งาน AWS Lambda ซึ่งเป็น Cloud Services ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Phanupong Permpimol

course image
12,000 THB
CMMI PROFESSIONAL SERIES
Building Service Excellence

หลักสูตรต่อเนื่องและขยายผลจากหลักสูตร Foundations of Capability เพื่อ 1)ค้นหาข้อมูลในรูปแบบ CMMI ที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการส่งมอบและจัดการ บริการ 2)ใช้มุมมอง CMMI Services เพื่อประเมิน ปรับปรุง ตลอดจนถึงการรักษาความสามารถและประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนจบรับสิทธิ์การเข้าร่วมเป็น CMMI Appraisal Team Member

 • Classroom
 • 7 Hours.
 • 1 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Ms.Panee Aramruthailert

course image
15,000 THB
Business Analysis
Business Analysis Essentials (ทักษะและความรู้ที่จำเป็นของ Business Analyst)

หลักสูตรออนไลน์ 2 วัน ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำงานในสาย Business Analyst โดยจะได้เรียนรู้เทคนิค ซึมซับประสบการณ์จาก Use Cases ต่างๆ ที่เกิดขึนจริง จนสุดท้ายคุณจะเข้าใจว่าหน้าที่ของ Business Analyst คืออะไร และการจะเป็น Business Analyst ที่ดีควรมีทักษะอะไรบ้าง

 • Online
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Mr.Phil Robinson

course image
12,000 THB
Digital Technology
Centralized Logging with ElasticStack
 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Phanupong Permpimol

course image
37,000 THB
Professional Certification Program
Certified CyberSecurity Specialist (CCSS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมได้รับประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd

ในปัจจุบัน บุคลากรและทักษะความรู้ด้าน #cybersecurity เป็นที่ต้องการและสำคัญสำหรับทุกองค์กร โดยเฉพาะท่ามกลางยุคที่ธุรกิจและเศรษฐกิจของโลกต่างถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี แต่บุคลากรที่มีความรู้และทักษะทางด้านนี้กำลังขาดแคลน  คุณล่ะ? พร้อมหรือยังที่จะเป็น Certified CyberSecurity Specialist? คอร์สอบรมเนื้อหาอัดแน่นสำหรับผู้สนใจอยากทำงานด้าน Cybersecurity เรียนจบพร้อม Certification ในระดับสากล

 • Online
 • 30 Hours.
 • 5 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Mr.Mohd Hamizi Jamaludin

ลงทะเบียนรับข่าวสารงานสัมมนา และหลักสูตรอบรมใหม่ๆ ?