Upcoming Courses

Showing 103 result

course image
Mobile Application
Kotlin for Android Programming

Kotlin เป็นภาษาที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในยุคที่มีการพัฒนากลไกใหม่ๆ ทางภาษาเกิดขึ้นมากมาย ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือ ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ที่ช่ำชองการสร้างเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม ซึ่งควรจะเข้าใจปัญหา และความต้องการของนักพัฒนาโปรแกรมอย่างดี

course image
Digital Technology
Coding for Management

     

เนื่องด้วยปัจจุบันการทำธุรกิจใดๆ ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งหมด การทำงานกับโปรแกรมเมอร์มีความสำคัญมากกว่าแต่ก่อนและงานบางงานต้องการการตัดสินใจที่รวดเร็วด้วยตัวเองหากมัวแต่รอข้อมูลจากโปรแกรมเมอร์ก็อาจไม่ทันการและสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้คู่แข่งที่ตัดสินใจเร็วกว่าและแม่นยำกว่าด้วยข้อมูลจาก Big Data ได้ ผู้บริหารยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายดูแลลูกค้าจะทำอย่างไรจึงจะได้ข้อมูลจากทุกภาคส่วนมาได้อย่างรวดเร็วเพื่อตัดสินใจได้อย่างทันท่วงทีและทำบางอย่างได้เองโดยไม่ต้องรอ

course image
Project Management
Requirements Change Management

       ในหลักสูตรนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงความต้องการในโครงการ โดยตลอดหลักสูตรวิทยากรจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในทุกขั้นตอน และตัวอย่างเอกสารตั้งแต่เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง ไปจนถึงการส่งมอบงานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ลงทะเบียนรับข่าวสารงานสัมมนา และหลักสูตรอบรมใหม่ๆ ?