Upcoming Courses

Showing 99 result

course image
Software Testing
Advance Robot Framework with Python

Automate Test ด้วย Robot Framework ที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับใช้ทำ Acceptance Test Driven Development (ATDD) ด้วยการเขียน Test Case แบบ Keyword Driven Approach ที่ไม่ใช่แค่เครื่องหรือโปรแกรมเมอร์ที่เข้าใจ แต่ใครๆก็สามารถเขียน และเข้าใจมันได้

course image
AI & Data Technology
Next-Gen Data Science: Business Transformation with AI

หลักสูตรนี้ช่วยให้ท่าน เข้าใจภาพรวมของ Next-Gen Data Science และ AI เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล, การทำนายผล, การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
และแนวทางการประยุกต์ใช้งานข้อมูลให้ตอบโจทย์ของธุรกิจ/หน่วยงานได้ (Case Study ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานของธุรกิจประเภทต่างๆ อาทิ 
Healthcare, Government, Retail, Education, Telecommunications, Real Estate/Construction เป็นต้น)

course image
Project Management
Requirements Elicitation Techniques

สารพัดเทคนิคเพื่อล้วงความต้องการ ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเก็บรวบรวมความต้องการโครงการ การตั้งคำถามในการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมความต้องการอย่างครบถ้วน การวิเคราะห์เอกสาร การสังเกตกิจกรรมของผู้ใช้งานระหว่างปฎิบัติงาน การเลือกตัวอย่างเอกสารเพื่อเป็นตัวแทนข้อมูล และอีกหลายเทคนิค

course image
CompTIA Certification Program
CompTIA Security+ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับพื้นฐาน

CompTIASecurity+ได้รับการรับรองมาตรฐานโดย ANSIและยังสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 17024ซึ่งเป็นการยืนยันถึงมาตรฐาน และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องของ CompTIA Security+ โดยที่หัวข้อต่างๆ ในวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของ CompTIA Security+ เป็นผลลัพธ์จากการวิจัยและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Information securityในทุกมิติเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรต่างๆ อย่างแท้จริง

course image
Digital Literacy
Big Data Analytic With Power BI

Power BI เป็นเครื่องมืออัจฉริยะทางธุรกิจเป็นโปรแกรมและบริการคลาวด์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลทางธุรกิจและนำเสนออกมาในรูปแบบ Interactive ทั้งแบบตาราง กราฟ ชาร์ท แผนที่ และรูปร่างต่างๆ โดยสามารถแชร์รายงานให้พนักงานในองค์กรและบุคคลในสาธารณะ ตลอดจน embed ไว้บนเว็บสาธารณะหรือแอพอื่นๆ ก็ได้

course image
CMMI PROFESSIONAL SERIES
CMMI V3.0

ท่านจะได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านซอฟต์แวร์ ที่มีการบริหารจัดการโครงการอย่างเป็นระบบ มีวิธีการวัดผล การประเมินที่เป็นมาตรฐานสากล สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพจนถึงมือลูกค้า รวมถึงการอัพเดทมาตรฐาน CMMI V3.0 ว่ามีอะไรที่ต้องรู้บ้าง

course image
Project Management
Certified Project Management Professional (PMP) *อบรมอย่างเดียว

หลักสูตรอบรมและติวข้อสอบ PMP Certification ของ PMI (ไม่รวมสอบ) ที่เจาะลึกทุกองค์ความรู้ของการบริหารโครงการ (Project Management) ทั้งในระดับ Fundamental, Intermediate และ Advance พร้อมติวการทำข้อสอบ วิเคราะห์โจทย์ และแนวคิดแบบ PMI และใช้เคลมคุณสมบัติ 35HRs PDU ได้ -.คลิกเพื่อชม Introduction และบทสัมภาษณ์ผู้เข้าอบรม.-