Upcoming Courses

Showing 99 result

course image
Software TestingMobile Application
Effective Android Testing (Java and Kotlin)


การอบรมเน้นเรื่องของการทดสอบและพัฒนา Automation testing สำหรับ Android application ตั้งแต่ Unit test, Integration test และ UI test รวมทั้งให้ความรู้ว่าเมื่อใดควรทดสอบและทำไมถึงต้องทำการทดสอบ ก่อนที่จะลงมือพัฒนาชุดการทดสอบเหล่านั้นขึ้นมา โดยการลงมือทำ (Workshop) จากระบบงานที่กำหนดให้ เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการพัฒนา Android Application ด้วยการนำเอาการทดสอบเข้ามาร่วมด้วย

course image
Robotics
Line Tracking Vision Workshop

การอบรมและแข่งขันคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันรายการ World Robot League Festival ณ ประเทศเกาหลีใต้

course image
Professional Certification Program
Certified Digital Marketing Specialist (CDMS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd 

คอร์สอบรม Online เนื้อหาแน่นๆ สำหรับ Digital Marketer ที่จะทำให้คุณเข้าใจเรื่อง Digital Marketing ในทุกแง่มุมและช่องทาง เช่น search engines, websites, PPC, social media, email, mobile และอื่นๆ รวมไปถึงการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การตลาด

เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียน และทดสอบความรู้และความสามารถตามกำหนดเกณฑ์ของหลักสูตร จะได้รับ E-Certificate และ Digital Badge ในระดับสากล

course image
AI & Data Technology
Technology Trends and their effects on Digital Transformation for Managements

Generative AI; Intelligence Applications; Augmented Connected Workforce;  AI Trust, Risk, and Security Management;
Platform Engineering and SuperApp
เทคโนโลยีเหล่านี้คืออะไร, มีความสำคัญและมีรูปแบบการทำงานอย่างไร, ประโยชน์และผลกระทบ
ของแต่ละเทคโนโลยีส่งผลอย่างไรบ้าง
และแนวทางการประยุกต์ใช้งาน (Use cases) กับธุรกิจ/หน่วยงานได้อย่างไร

course image
Software Architecture and Design
Patterns of Enterprise Application Architecture

หลักสูตรนี้จะให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในการใช้ patterns ทางด้านสถาปัตยกรรม (Architectural Patterns) ในการแก้ไขปัญหาในการวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมของแอพพลิเคชั่น ระดับองค์กร (Enterprise Application Architecture) เพื่อให้การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับองค์กรมีประสิทธิภาพ แข็งแกร่ง ปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย และรองรับการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีที่หลากหลายและรวดเร็ว และรวมถึงแพลตฟอร์มที่เป็น object-oriented แบบ multi-tier เช่น Java และ .NET ซึ่งใช้ กันอย่างกว้างขวาง และรวมถึงสถาปัตยกรรมแบบกระจาย (Distributed Computing) และสถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service-Oriented Architecture: SOA)

course image
AI & Data Technology
Python for Non-Programmer

หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นักพัฒนาโปรแกรม แต่ต้องการเรียนรู้ภาษา Python เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนและการทำงานทั่วไป

course image
Digital Technology
Version Control with Git and Gitlab

ทุกวันนี้ Developer แทบจะทุกคนต้องรู้จัก Git แต่การใช้ Git นั้นเริ่มต้นใช้งานได้ง่าย แต่จะเข้าใจในรายละเอียดและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก ยิ่งเมื่อรวมกับการติดตั้ง Server ที่ใช้สำหรับเก็บ Repository ไว้ในองค์กรด้วยแล้ว ยิ่งทำให้มีสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากขึ้น

course image
Entrepreneurship
101: เคล็ดลับความเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น (Foundation)

การสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ แนวคิดในการสร้างธุรกิจต้นแบบ เคล็ดลับการเริ่มต้นทำธุรกิจยุคใหม่ที่มีความเสี่ยงน้อยแต่มีโอกาสเติบโตไว หัวใจของการเป็นผู้ประกอบการ 

course image
Digital Marketing
Digital Marketing with CANVA: the Magic You are

ผู้เรียนจะมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านกราฟิกดีไซน์ สามารถออกแบบชิ้นงานและพัฒนาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อนำไปใช้ในการทำการตลาดออนไลน์ มาค้นพบเคล็ดลับและเทคนิคที่จะสร้าง (ยอดวิว) ธุรกิจของคุณให้โตขึ้นในโลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ